Foto natječaj "Lonjsko polje 2014"

Hrvatski fotosavez u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje priređuje natječaj za sudjelovanje na izložbi ‘Lonjsko polje 2014.’.

Lonjsko polje 2014.
 
Hrvatski fotosavez, u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, priređuje izložbu fotografija na temu ‘Lonjsko polje’. Izložba će biti priređena u Krapju, selu graditeljske baštine u Lonjskom polju u sklopu obilježavanja Europskih dana baštine, u rujnu 2014. godine.

 

OPĆI UVJETI

  • Natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija „Lonjsko polje 2014“, otvoren je svim autorima sukladno propozicijama
  • Fotografije prijavljene na natječaj moraju biti snimljene na području Lonjskog polja, bez obzira je li riječ o pejzažu, arhitekturi, flori, fauni, ljudima, običajima, događajima…
  • Svaki autor može na natječaj prijaviti do 6 fotografija.
  • Autori mogu svoje radove prijaviti na natječaj isključivo u digitalnom obliku na CD-u. Fotografi je moraju biti u JPG formatu, minimalne razlučivosti 300 dpi te minimalnih dimenzija 2.200 x 1.600 pixela.
  • Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom autora i rednim brojem sukladno prijavnici. Prijavnica može biti na CD-u zajedno s radovima ili priložena posebno.
  • Odabrane fotografije organizator će izraditi u većem formatu za izložbu, a može ih koristiti isključivo za izlaganje, reprodukciju u tiskanim materijalima vezanim uz izložbu te u najavi i promociji izložbe na internetskim stranicama, u maloj rezoluciji.
  • Fotografije za izložbu odabrat će Ocjenjivački sud koji će imenovati organizator.
  • Radovi za natječaj se primaju zaključno do 30. kolovoza 2014. godine. Šalju se na adresu: Hrvatski fotosavez, Zagreb, Dalmatinska 12.

Pdf prijavnica