Foto natječaj "Photodays 2019."

PRAVILNIK O PRIJAVI

TRAJANJE: od 3.12. 2018. do 31.1. 2019.

KOLIKO FOTOGRAFIJA SE MOŽE PRIJAVITI, U KOJEM OBLIKU I NA KOJI NAČIN?

prijavljuju se fotografije nastale u posljednje dvije godine

 

uz rad se prilaže kraća biografija (do kartice teksta) i izjava o radu (do kartice teksta) na materinjem i engleskom jeziku

 

https://photodays-rovinj.com/