Foto natječaj "Karneval 2018"

 U duhu očuvanja tradicije ovoga kraja, Fotosavez Primorsko-goranske županije raspisuje fotografski natječaj na temu karnevala – Karneval 2018.

Na natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani, domaće stanovništvo, gosti iz bilo kojega kraja svijeta, profesionalni fotografski autori, ali se prihvaćaju samo fotografije karnevalskih običaja iz Primorsko-goranske županije.

 

Dvije su kategorije ovoga natječaja – primaju se fotografije karnevalskih običaja PGŽ-a snimljene najmanje prije dvadeset godina, ali se, također, mogu skenirati fotografije karnevalskih običaja iz obiteljskih albuma. Oni koji nemaju uvjete za skeniranja, mogu fotografije poslati ili donijeti originale na adresu Fotosavez Primorsko-goranske županije, Pod voltun 4, 51000 Rijeka – Za natječaj Karneval 2018.

 

 

U drugoj kategoriji primaju se fotografije snimljene isključivo na ovogodišnjim karnevalskim svečanostima, a teme su karnevalski portret, odnosno karnevalski događaj.
Više o natječaju može se pročitati i preuzeti prijavnice na fotosavezpgz.hr/karneval-2018/.