Foto natječaj " Ja sam fotograf"

 

1. Ukratko o foto natječaju
Priređivač nagradnog foto natječaja je pod nazivom "JA SAM FOTOGRAF“ (dalje u tekstu: Natječaj) je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. 

Natječaj će se provoditi putem web portala 24sata.hr i u suradnji s Nikonom.
U Natječaju mogu sudjelovati svi ljubitelji fotografije, amateri i profesionalci, koji u periodu od 09. lipnja 2014. do 06. srpnja 2014. godine putem web portala 24sata uploadaju vlastite autorske fotografije u nekoj od četiri ponuđene teme foto natječaja. Biraju se najbolje fotografije u svakoj od zadanih tema i najbolji fotograf. Nakon završetka Natječaja biti će postavljena izložba 20 fotografija koje su sudjelovale na natječaju.

 

2. Što želimo postići
Želimo potaknuti sve ljude dobre volje da uhvate trenutak, da fotografiraju i uočavaju detalje, da dožive okolinu i dokumentiraju trenutke u vremenu.
Nagradni foto natječaj organizira se u svrhu promicanja fotografije, fotografske umjetnosti i popularizacije vizualnih medija općenito. Želja nam je što više korisnika digitalnih fotoaparata zainteresirati za ozbiljan rad na fotografiji, angažirati ih na promišljanje o fotografiji te prenošenje emocija, motiva i ideja fotografijom široj publici.

3. Teme foto natječaja:
Tema 1: JA SAM NAVIJAČ -  ostavite svoj trag fotografijom na ovom Svjetskom prvenstu.
Tema 2: JA SAM SJENA - sjena je čovjekov vječni pratitelj. Šaljite nam fotografije kako vi doživljavate sjenu.
Tema 3: JA SAM SREĆA - šaljite nam fotografije kako vi doživljavate sreću, kako ju vidite pokažite nam fotkama.
Tema 4: JA SAM NA PUTOVANJU - Uhvatite najbolji trenutak s vašeg putovanja, prikažite kako za vas izgleda put u nepoznato

4. Trajanje natječaja
Foto natječaj odvija se u dvije faze: faza prijave fotografija te faza glasanja i odabira najboljih fotografija. Faza prijave traje od 06. lipnja 2014. (od 11:00:00 sati)  do 06. srpnja 2014. (u 23:59:59 sati), a faza glasanja od 07. srpnja (od 00:00:00 sati) do 20. srpnja 2014. godine (u 23:59:59 sati).

5. Nagrade i sponzori 

  • Najbolji fotograf - Nikon D3200 kit 18-55 & Cewe fotoknjiga xxl format 30x30cm
  • Najbolja fotografija u temi JA SAM NAVIJAČ - Nikon Coolpix S3600
  • Najbolja fotografija u temi JA SAM SJENA - Nikon Coolpix S2800
  • Najbolja fotografija u temi JA SAM SREĆI - UTOK tablet 700Q Satin
  • Najbolja fotografija u temi JA SAM NA PUTOVANJU - UTOK tablet 700Q lite
  • Najbolja fotografija u temi JA SAM NA PUTOVANJU po izboru pokrovitelja Sunčani odmor - putovanje za dvije osobe u Tunis, u periodu 01.09.-30.10., All inclusive, 4* hotel 
  • 1 x Portrait Shop print na slikarskom platnu u stilu po izboru, za njabolju fotografiju teme JA SAM SREĆA po izboru Portrait shop-a, dimenzija 40x50 cm 
  • 1 x Cewe fotoknjiga A4 formata (21x28cm) po izboru Cewe-a, dimenzija 40x50 cm 
  • Najpopularinja fotografija iz svake kategorije osvaja besplatnu izradu foto platna 30x40xm

Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe  i nije ih moguće zamijeniti za novac ili druge stvari.

6. Tko može sudjelovati?
U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji su registrirani korisnici portala 24sata i koji u navedenom razdoblju uspješno uploadaju autorsku fotografiju u barem jednoj od tema ovog Foto natječaja te ispune točne osobne podatke. Fotografije se prijavljuju isključivo u digitalnom obliku, i to preko web obrasca na  www.24sata.hr/specijal/fotokutak. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Svaki registrirani sudionik ima pravo uploadati maksimalno tri (3) autorske fotografije u svakoj od tema. 

Pri svakom uploadanju fotografija korisnik je dužan ostaviti svoje točne osobne podatke (ime i prezime, punu adresu, e-mail, broj telefona/mobitela) kako bi organizator mogao kontaktirati pobjednike pri preuzimanju nagrada, te ukoliko to korisnik ne napravi organizator ne snosi nikakvu odgovornost i nagrada se dodjeljuje autoru sljedeće najbolje fotografije. 

Fotografije koje su uspješno uploadaju bit će objavljene nakon autorizacije na portalu 24sata u roku od 48 sata od trenutka primanja fotografije, s imenom i prezimenom autora/autorice fotografije i datumom prijema fotografije na natječaj. Fotografije mogu biti objavljivane i na facebook stranicama organizatora i suorganizatora natječaja (Nikona).

7. Sustav glasanja i odabir nagrađenih fotografija i fotografa
Trideset (30) najbolje rangiranih fotografija prema glasovima čitatelja u svakoj od tema ulaze u finale te peteročlani žiri odabire najbolju fotografiju u svakoj od tema. Peteročlani žiri sastoji se od se od 2 (dva) predstavnika fotografske agencije Pixsell, 2 (dva) predstavnika suorganizatora Nikona i 1 (jednog) predstavnika organizatora 24sata d.o.o.

Najboljim fotografom može biti proglašena osoba koja je uploadala minimalno jednu fotografiju u svakoj od tema foto natječaja. Peteročlani žiri odabire najboljeg fotografa cijelog Natječaja kojeg Nikon nagrađuje Nikon DSLR  D3200 kit AF-S 18-55 mm VR fotoaparatom. Peteročlani žiri sastoji se od se od 2 (dva) predstavnika fotografske agencije Pixsell, 2 (dva) predstavnika suorganizatora Nikona i 1 (jednog) predstavnika organizatora 24sata d.o.o.

Svaki korisnik ima pravo glasati jednom za svaku fotografiju koja mu se sviđa.

Ukoliko ne bude fotografa koji su uploadali fotografije u sve četiri teme glavna nagrada Nikon SRL fotoaparat dodjeljuje se autoru prema slobodnoj ocjeni tročlanog povjerenstva. 

Portrait Shop odabrati će autora najbolje fotografije prema vlastitom sudu u kategoriji portreta (Tema 3. JA SAM SREĆA) te ga nagraditi slikarskom platnu u stilu po izboru, dimenzija 40x50 cm.

Pokrovitelj Sunčani odmor će, prema vlastitom izboru, odabrati najbolju fotografiju u temi JA SAM NA PUTOVANJU i nagraditi je putovanjem za dvije osobe u Tunis, u periodu od 01.09.-30.10., All inclusive, 4* hotel.

Pokrovitelj Cewe će, prema vlastitom izboru, odabrati po dva autora čije fotografije smatra najboljima u svakoj od tema Natječaja i nagraditi foto knjigama.

9. Proglašenje i objava
Proglašenje najboljih fotografija za svaku temu ovog foto natječaja i najboljeg fotografa cijelog natječaja biti će 17. srpnja 2014. godine. Imena odabranih autora bit će objavljena u na portalu 24sata, 17. srpnja 2014. Sudionici natječaja uploadanjem fotografija prihvaćaju javnu objave osobnih podataka za potrebe priređivanja Natječaja.

 

10. Autorske fotografije, obrada fotografija, odgovornost organizatora
Fotografije mogu biti dodatno obrađene u programima za obradu fotografija samo u okviru dorade svjetline, oštrine, kontrasta i saturacije. Veće manipulacije na fotografijama nisu dopuštene (hdr, kolaž i slično…). Ako prosudbeno povjerenstvo zaključi da je s fotografijom manipulirano više od dozvoljenog, ista neće biti uvrštena u Natječaj te korisnik nema pravo na žalbu.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga neuspješno uploada fotografiju i fotografija nije vidljiva, fotografija neće biti uvrštena u Natječaj i organizator ne snosi krivicu za to.

Fotografije za koje organizator bude smatrao da su neprimjerenog sadržaja, koje su uvredljive, zadiru u nečiju privatnost, potiču na netrpeljivost ili da fotografija nije vezana uz temu u kojoj je prijavljena, neće biti uvrštene u foto natječaj.

Natjecatelj smije na natječaj poslati samo rad na koji isključivo on ima autorsko pravo. U slučaju nepoštivanja ove točke Pravila foto natječaja, Organizator nagradnog foto natječaja „JA SAM FOTOGRAF“ neće snosi nikakvu materijalnu ili moralnu odgovornost i ne odgovara za eventualno nastale gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi izravno ili neizravno proizlazili objavljivanjem pristiglih fotografija. U slučaju da zbog povrede autorskog prava trećih osoba Organizator ipak bude obvezan na isplatu bilo kakve novčane naknade, natjecatelj koji je na natječaj poslao rad na kojem nema isključivo autorsko pravo bit će obvezan nadokanaditi Organizatoru isplaćeni iznos.

Osoba koja uploada fotografije djece pod kaznenom i metarijalnom odgovornošću jamči da je nositelj roditeljskih prava, te da je suglasan da se fotografija objavi.

Fotografije smiju ali i ne mora biti obilježene Watermarkom, ali u slučaju da je obilježena Watermarkom to mora biti oznaka korisnika koji je uplodao fotografiju na foto natječaj. Fotografija ne smije biti obilježena Watermarkom drugih autora ili fotografskih baza.

Ukoliko je ista fotografija prijavljena u više tema organizator će odobriti fotografiju samo jednom i to u temu za koju je fotografije vremenski najranije prijavljena.

Nagrađeni autori i autori čije su fotografije odabrane za izložbu, dopuštaju organizatoru natječaja i sponzorima nagrada, korištenje fotografija u promotivne svrhe, bez naknade i zaključno sa zadnjim danom odvijanja izložbe.

Ova Pravila predstavljaju ponudu na sklapanje ugovora za sudjelovanju na Natječaju. Uplodanje fotografija smatrat će se prihvatom ove ponude te time i sklapanjem ugovora prema uvjetima iz ovih Pravila.

11. Odabir fotografija za izložbu
Organizator 24sata d.o.o., predstavnici Nikona i predstavnici Pixsella među prijavljenim fotografijama biraju one koje će biti izložene na Izložbi u prolazu. Izložba fotografija bit će javna i bez naknade će se moći pogledati. Javnost će biti pravodobno obavještena o mjestu i vremenu kada se izložba može pogledati. 
U slučaju da autor odabrane fotografije za izložbu ne dostavi fotografiju u roku ili nema fotografiju minimalnog formata, za izložbu se odabire slijedeća fotografija. Za autora fotografija postavljanje izložbe i ispis fotografije je besplatan.

12. Preuzimanje nagrade
24sata d.o.o. će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku trideset dana od dana proglašenja dobitnika.

Nagradu će dobitnik preuzeti u roku od 60 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik nagradu ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, priređivač će ga ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan nagraditi sljedećeg najboljeg fotografa.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze organizatora Natječaja prema pobjednicima.

13. Slanjem fotografija na nagradni foto natječaj, sudionici prihvaćaju sve navedene uvjete određene Pravilima nagradnog foto natječaja.

14. Prigovor na odluku peteročlanog povjerenstva za odabir nagrađenih fotografija i provedbu Natječaja nije moguć. 

15. Natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obavješteni putem dnevnog tiska.

16. U slučaju spora koji mogu nastati vezano za ovaj Natječaj, nadležan je sud u Zagrebu.